Antagna 2016-11-22

Klipster, en tjänst som erbjuder digitala rabattkuponger, tillhandahålls av Klipster Group AB (“vi”, ”vår eller “oss”) som också är personuppgiftsansvariga för Tjänsten.

Klipster Group AB är registrerat i Sverige med organisationsnummer  559044-2496 och har sitt säte på adress Bergkantstigen 4, 13146 Nacka .

Klipster Group AB är verksamma under och bundna av Personuppgiftslagen (1998:204) och Lagen om elektronisk kommunikation (2003:389).

Denna policy anger, tillsammans med våra Användarvillkor och alla andra dokument som där hänvisas till, grunden för hur vi behandlar Personuppgifter och cookieinformation som vi samlar in från dig eller som du lämnar till oss i samband med ditt användande av Tjänsten. Var vänlig och läs denna policy noggrant för att förstå vår inställning till och praxis angående dina Personuppgifter och hur vi behandlar dem. Genom att använda Tjänsten samtycker du till att dina Personuppgifter behandlas i enlighet med vad som anges i denna policy.

De definitioner som används i denna policy ska ha samma innebörd som när definitionerna används i Användarvillkoren, om inget annat anges. 


1. Insamling av Personuppgifter

Vi samlar in dina Personuppgifter (i) när du använder Tjänsten, (ii) när du loggar in för att använda Tjänsten via sociala nätverk som t.ex. Facebook och (iii) när du lämnar dem till oss, t.ex. genom en direkt angivelse i Applikationen. Det är ditt eget ansvar att se till att de Personuppgifter som du tillhandahåller oss är aktuella, fullständiga och korrekta. Vi har inget ansvar för de eventuella problem som kan komma att uppstå för det fall du inte tar kontakt med oss då dina Personuppgifter förändrats, så som t.ex. vid ett namnbyte. Det är alltså ditt eget ansvar att informera oss om att dina Personuppgifter ändrats, vilket du kan göra genom att skicka ett meddelande till info@klipster.com.

2. Information från dig som vi kan samla in

För det fall du väljer att använda Tjänsten kan vi samla in några eller alla av Personuppgifterna angivna nedan. Genom att logga in på Tjänsten via Facebook samtycker du till att vi kan samla in de Personuppgifter, s.k. Basic Account Information som Facebook tillåter (https://developers.facebook.com/policy/#definitions):

För- och efternamn

E-postadress

Födelsedatum

Nuvarande bostadsort

Kön

Profilbild på Facebook

Om du inte använder vår Tjänst genom att logga in via Facebook kan vi endast samla in begränsad information, så som t.ex. geografisk position.

3. Användning av Personuppgifter

Vår användning:

Vi kommer att använda de Personuppgifter du lämnar till oss för att identifiera dina preferenser, anpassa Tjänsten efter din personliga användning och dina personliga intressen och för att förbättra din upplevelse när du använder Tjänsten.

Om du lämnar oss din e-postadress kan vi komma att använda den för att kontakta dig i marknadsföringssyfte. Du har dock rätt att begära att vi inte behandlar dina Personuppgifter för marknadsföringsändamål och kan utnyttja denna rätt genom att när som helst kontakta oss på info@klipster.com.

Personuppgifter som samlats in från Tjänsten kan vi även komma att använda i administrativt- och reklamsyfte. För dessa syften kan vi också komma att dela med oss av Personuppgifterna till tredje part.

Vi kan även komma att spara din IP-adress, vilken identifierar data, för att hjälpa oss att diagnostisera problem med våra servrar, för att administrera Tjänsten, för att verifiera att ditt konto inte används av andra, för att samla in demografisk information (såsom antalet besökare från ett specifikt geografiskt område), för att upprätthålla efterlevandet av våra Villkor och/eller på annat sätt skydda vår Tjänst, webbplatser, kunder eller tredje parter. Vi kan också komma att använda cookies (för mer information om användandet av cookies, vänligen se punkt 7 nedan).

Statistik:

Dina uppgifter kan även komma att användas för att sammanställa data som möjliggör analyser för att bättre kunna förstå och förbättra vår Tjänst gentemot dig och andra användare. Vi kan t.ex. göra efterforskningar avseende din demografi eller ditt användarbeteende. Även om sammanställd data delvis kan vara baserad på dina Personuppgifter, identifierar den inte dig personligen. Vi kan också komma att dela med oss av statistiskt insamlad information till tredje part. Sådan statistik kommer aldrig identifiera dig eller annan användare specifikt.

4. Var vi lagrar dina Personuppgifter samt överföring

All information som du tillhandahåller oss lagras på våra säkra servrar. Överföringen av information via applikationer och internet är dock inte fullständigt säker. Även om vi gör vårt bästa för att skydda dig kan vi därför inte garantera säkerheten för din information och inte ansvara för otillbörlig tillgång till den. All informationsöverföring till Tjänsten sker därför på egen risk. När vi har fått tillgång till din information använder vi noggranna förfaranden och säkerhetsåtgärder för att försöka att förhindra icke-auktoriserad tillgång.

Uppgifter som vi samlar in från dig kan komma att bli överförda till, behandlade i och lagrade i andra länder både inom och utanför det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”). De kan även komma att bli behandlade av personal som arbetar för oss eller för någon av våra leverantörer som agerar inom och utanför EES. Genom att tillhandahålla oss dina Personuppgifter accepterar du denna överföring, lagring och behandling. Vi kommer att vidta nödvändiga åtgärder som är skäliga för att tillförsäkra att dina uppgifter behandlas säkert och i överensstämmelse med denna policy och gällande lagstiftning.

5. Andra applikationer/webbsidor

I Tjänsten kan det förekomma länkar till andra applikationer och/eller webbsidor som inte kontrolleras av oss. Denna policy är endast tillämplig på ditt användande av Tjänsten. Vi är inte ansvariga för innehåll i andra applikationer/webbsidor. Länkar till andra applikationer/webbsidor innebär inte att vi går i god för eller bekräftar den applikationen/webbsidan eller dess innehåll.

6. Ändra och ta bort Personuppgifter

Du kan när som helst ändra, uppdatera eller ta bort Personuppgifter från vår databas som du har tillhandahållit oss via Tjänsten genom att skicka ett e-postmeddelande till info@klipster.com där du anger ditt namn och din e-postadress eller ditt telefonnummer så att vi kan härleda din information.

Efter skriftlig begäran har du, en gång per kalenderår, rätt att få besked om vilka Personuppgifter som rör dig som vi har tillgång till. Du äger vidare rätt att få information om vilka kategorier av mottagare som uppgifterna lämnats ut till.

7. Cookies

För att tillförsäkra oss om att du får den mest relevanta informationen och den bästa servicen när du använder Tjänsten kan information och uppgifter bli insamlade genom användandet av cookies. Det hjälper oss (och andra auktoriserade tredje parter) att ge dig en positiv upplevelse när du använder Tjänsten. Det ger oss också möjlighet att förbättra vår Tjänst och försäkra oss om att du finner vad du söker på ett enkelt sätt.

Vad är cookies?

Cookies är små bitar av data som sänds till din webbläsare från en webbserver och sparas på/i din enhet så att Tjänsten kan känna igen din enhet.  Det finns två typer av cookies, permanenta och temporära (s.k. sessionscookies). Permanenta cookies lagras som en fil på/i din enhet under en längre period. Sessionscookies är temporärt placerade på/i din enhet när du använder Tjänsten, men försvinner när du stänger ner den vilket innebär att de inte sparas permanent på/i din enhet. De flesta företag använder cookies i sina applikationer och webbsidor för att förbättra användbarheten och cookies kan inte skada dina filer eller öka risken för virus på/i din enhet.

Hur använder vi cookies?

Vi använder information från cookies för att göra Tjänsten mer användarvänlig och för att göra det möjligt för oss att ge dig anpassade rekommendationer. Vi kan även använda ett antal auktoriserade tredje parter som, i vårt ställe, sätter ut cookies i Tjänsten för att leverera tjänster som de tillhandahåller.

Vi kan använda sessionscookies för att låta dig ta med information mellan sidor i vår Tjänst utan att behöva fylla i informationen återigen.

Permanenta cookies används i sin tur framförallt för följande;

 • För att låta dig ta med information mellan sidor i Tjänsten utan att behöva fylla i informationen återigen.

 • För att underlätta för oss att känna igen dig när du återkommer till vår Tjänst.

 • För att ge dig tillgång till lagrad information.

 • För att låta oss rekommendera erbjudanden som passar dina intressen.

 • För att säkerställa att du inte blir inbjuden till att fylla i samma formulär upprepade gånger.

Vi (och våra auktoriserade tredje parter) kan också använda icke-personlig information från både permanenta cookies och sessionscookies för statistiska syften så som följande;

 • För att avgöra vilka som är de mest populära delarna av Tjänsten.

 • För att övervaka användandet av Tjänsten (frekvens och tid).

 • För att tillhandahålla anonym information till tredje part så att annonsering som är mer passande kan riktas mot dig.

 • För att avgöra hur frekvent du och andra användare nyttjar Tjänsten.

 • För att utföra undersökningar så att din interaktion med Tjänsten och oss förbättras.

Hur väljer man bort cookies?

Du kan själv välja om du vill acceptera att ta emot cookies eller inte. Om du vill veta när din enhet tar emot en cookie, kan du ställa in din webbläsare så att den meddelar dig om det. På så vis har du möjlighet att acceptera eller avvisa en cookie. Din enhet kan också ställas in så att den avvisar alla cookies. Var vänligen medveten om att förändringar i din webbläsare, innebärande att funktionen avseende cookies är avaktiverad, kan komma att förhindra delar av vår Tjänst från att fungera på ett korrekt sätt.

Vi använder följande utomstående cookies för Tjänsten:

 • Google Analytics (lagrad i max två år)

Om Webbplatsen innehåller länkar till andra webbplatser som också använder cookies, är dessa inte beskrivna här.

8. Överlåtelse    

För det fall vi säljer eller på annat sätt överlåter hela eller delar av vår verksamhet äger vi rätt att samtidigt överlåta dina Personuppgifter. 


9. Ändringar

Vi äger rätt att ändra denna policy för behandling av dina Personuppgifter från tid till annan vilket vi meddelar genom att i inledningen till denna policy ange när den senast uppdaterats. Om du fortsätter använda Tjänsten efter det att vi informerat om att denna policy har ändrats godkänner du den justerade policyn. Du ansvarar själv för att regelbundet kontrollera om policyn har ändrats. Om du inte accepterar ändringarna ber vi dig att inte använda Tjänsten.

10. Kontakt

Frågor och kommentarer angående denna policy välkomnas och sänds till info@klipster.com.